รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562 รอบ 6 เดือนแรก

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ไปแล้วนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจัดทำโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือนแรก เสร็จสิ้นแล้ว ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานรอบ6เดือนแรก เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ตามรายละเอียดที่แนบมานี้

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →