ราคากลางจัดซื้อจัดหาวัสดุที่ใช้ในการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา จำนวน 4 ฐาน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว มีความประสงค์ดำเนินการจัดซื้อจัดหาวัสดุที่ใช้ในการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา จำนวน 4 ฐาน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว กำหนดราคากลาง 170,000 บาท

ราคากลางจัดซื้อจัดหาวัสดุที่ใช้ในการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา จำนวน 4 ฐาน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านเพิ่มเติม