สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ขอเผยแพร่สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 อ่านเพิ่มเติม