พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ข้าราชการ พนักงาน สมาชิก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหนองทรายขาว พร้อมกับประชาชนแต่ละหมู่ แล้วร่วมเดินทางไป รร.ปิยะบุตรเพื่อร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร อ่านเพิ่มเติม