มอบข้าวสารให้ความช่วยเหลือประชาชน กรณีได้รับผลกระทบจากกการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ขอขอบคุณ นางอรพิน  จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด โดยมี นางสาวอุมาพร  คลังผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี นายมณเฑียร สิงห์สา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เขต 1 อ.บ้านหมี่ นายวิโรจน์ ชอบเพื่อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เขต 2 อ.บ้านหมี่ นายสุนทร ทีฆายุทธสกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เขต 3 อ.บ้านหมี่ ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชน กรณีได้รับผลกระทบจากกการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี โดยการมอบข้าวสารให้กับประชาชน ตำบลหนองทรายขาว รวม 7 หมู่บ้านทั้งหมด 643 ครัวเรือน โดย​ พ.ต.อ.ธนศักดิ์​ ปานแย้ม​ นายก​อบต.หนองทรายขาว​ ได้มอบหมายให้​ นายศุภณัฏฐ​์​ บุญสุขธนโรจน์​ และนางวันเพ็ญ คชเพช  รอง​นายก​ อบต.หนองทรายขาว​ เป็นผู้ดำเนินการ​แจกข้าวสารดังกล่าว​ให้แต่ละหมู่บ้าน​ ​ดังนี้

มอบข้าวสารให้ความช่วยเหลือประชาชน กรณีได้รับผลกระทบจากกการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อ่านเพิ่มเติม