ประชุมดำเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)

นายอนันต์ ยวงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ประธานศูนย์ช่วยเหลือประชนชนตำบลหนองทรายขาว กล่าวเปิดประชุมดำเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) หมู่ที่ 4 บ้านสระเตยใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านเนินยาว  หมู่ที่ 7 บ้านคลอง  โดยมีคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชนชนตำบลหนองทรายขาว กำนัน ผู้ใหญ่บ้านสมาชิก และผู้แทนชุมชน เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งในพื้นที่ตำบลหนองทรายขาวในพื้นที่ตำบลหนองทรายขาว มีผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) จำนวน 18 ราย (เกิดเหตุเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563)

ประชุมดำเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) อ่านเพิ่มเติม