กิจกรรม “Big Cleaning Day”

กิจกรรม “Big Cleaning Day” และ 5 ส สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย วันพุธที่ 2​ กุมภาพันธ์​ 2565​ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว​ โดย​ พ.ต.อ.ธนศักดิ์​ ปานแย้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว พร้อมผู้บริหาร​ ข้าราชการ​ และพนักงาน ลูกจ้างในสังกัด ร่วมกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ “Big Cleaning Day” ณ. สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว โดยร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ซึ่งนอกจากจะได้ความสะอาดเรียบร้อยและยังเป็นการส่งเสริมการทำงานเป็นทีมอีกด้วย

กิจกรรม “Big Cleaning Day” อ่านเพิ่มเติม