สารพัดวิธีประหยัดไฟ ลดใช้พลังงานในบ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ขอเชิญชวนชาวหนองทรายขาว ประหยัดไฟ ลดใช้พลังงานใบ้าน ด้วยวิธีการต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม