การใช้โฟมบรรจุอาหาร ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงาน ประชาชนชาวหนองทรายขาว ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงาน อันนำไปสู่องค์การบริหารส่วนตพบลหนองทรายขาวเป็นองค์กรปลอดโฟม 100%

การใช้โฟมบรรจุอาหาร ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก อ่านเพิ่มเติม