โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562

ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2562 นายอนันต์ ยวงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ดำเนินงานตามโครงการจัดตั้งจุดบริการเสริมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 ตามแนวทางดำเนินงานในระดับจังหวัดและอำเภอ รับผิดชอบโดย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อลดความเสียหายของทรัพย์สินจากการเกิดอุบัติเหตุ และเพื่อบริการประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว โดยมีกำลัง อปพร. อสม. ผู้นำชุมชนและพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวดำเนินโครงการ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 อ่านเพิ่มเติม