โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยเอดส์ ปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวจัดกิจกรรมโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยเอดส์ ปีงบประมาณ 2561 โดยมอบเครื่องยังชีพและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยเอดส์ในตำบลหนองทรายขาว 

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยเอดส์ ปีงบประมาณ 2561 อ่านเพิ่มเติม