โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ขอเชิญชวนประชาชนในตำบลหนองทรายขาวและประชาชนทั่วไปร่วมโครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ โดยสามารถบริจาคได้ที่สำนักงานองค์การบริหาส่วนตำบลหนองทรายขาว หมู่ 4 ต.หนองทรายขาว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ตามวันเวลาราชการ

โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ่านเพิ่มเติม