โครงการรับซื้อขยะรีไซเคิลและรับแลกขยะอันตราย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการรับซื้อขยะรีไซเคิลและรับแลกขยะอันตรายตามกำหนดการเดือนนี้ออกรับเพียง 1 วันนะคะท่านใดที่สนใจขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ

โครงการรับซื้อขยะรีไซเคิลและรับแลกขยะอันตราย อ่านเพิ่มเติม