กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดวันต่อต้านยาเสพติด 2562

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านสระเตย นำนักเรียนเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในตำบลหนองทรายขาว 

กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดวันต่อต้านยาเสพติด 2562 อ่านเพิ่มเติม