รับรถโยกสำหรับคนพิการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว รับมอบรถโยกสำหรับคนพิการ จาก ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดลพบุรี สาขาศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ บ้านโมกุลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดลพบุรี เพื่อแจกจ่ายให้กับคนพิการในพื้นที่ตำบลหนองทรายขาวต่อไป

รับรถโยกสำหรับคนพิการ อ่านเพิ่มเติม