คำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว

คำแถลงนโยบายของนายอนันต์ ยวงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว อ่านเพิ่มเติม