อบจ.ลพบุรีมอบให้อบต.หนองทราขาวมอบเจลแอลกอฮอล์ ให้กับประชาชน หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีมอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว มอบเจลแอลกอฮอล์ ให้กับประชาชน หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 7 ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)

อบจ.ลพบุรีมอบให้อบต.หนองทราขาวมอบเจลแอลกอฮอล์ ให้กับประชาชน หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 7 อ่านเพิ่มเติม