ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ตำบลหนองทรายขาว ตรวจเยี่ยมและเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  จะเสด็จพระราชดำเนินติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการผลิตข้าวพันธุ์พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” และโครงการ “รวมกันสู้อยู่อย่างพร้อม”

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ่านเพิ่มเติม