วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 08.00 น. พันตำรวจเอกธนศักดิ์ ปานแย้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ได้นำคณะผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานส่วนตำบล, พนักงานจ้าง อบต.หนองทรายขาว เข้าแถวร่วมร้องเพลงชาติ และเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาธง โดยพร้อมเพียงกัน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ไทย และแสดงออกถึงความรักเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในหมู่คณะของ อบต.หนองทรายขาว พร้อมชี้แจงข่าวสารต่างๆ 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments

Similar Posts