วันอังคารที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ พันตำรวจเอกธนศักดิ์ ปานแย้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้ นายเลขานุการนายก อบต.หนองทรายขาว พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบต.หนองทรายขาว เข้าร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เวลา ๐๘.๔๕ น. โดยมี นายณภัทร์ เอมอ่อน นายอำเภอบ้านหมี่ เป็นประธานในพิธี ร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments

Similar Posts