เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว นำโดย พันตำรวจเอกธนศักดิ์ ปานแย้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง พร้อมผู้นำชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองทรายขาว โรงเรียนบ้านสระเตย ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม การกำจัดขยะ และการรักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะในหมู่บ้าน และสถานที่ราชการ มีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อสังคมและหมู่บ้าน อีกทั้งเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนและหน่วยงานราชการ

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments

Similar Posts