วันศุกร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2567 พันตำรวจเอกธนศักดิ์ ปานแย้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้รับการประสานมาจาก รพ.สต.หนองทรายขาว ขอรับการสนับสนุน (#พ่นหมอกควันยุงลาย บ้านของนายธีรภัทร์ หลอดทอง หมู่ที่ 1 บ้านมะขามเฒ่า) ท่าน นายก อบต.หนองทรายขาว ได้มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีเลิศชาย ตุ้มเที่ยง นักพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.หนองทรายขาว ลงพื้นที่เพื่อทำการพ่นหมอกควัน และได้ทำการพ่นหมอกควันเสร็จกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ #พ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments

Similar Posts