วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 11.00 น.⛏️

พันตำรวจเอกธนศักดิ์ ปานแย้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.หนองทรายขาว ดำเนินการซ่อมแซมถนนบริเวณทางแยกเข้าบ้านสระเตย ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments

Similar Posts