วันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 – 11.00 น. พันตำรวจเอก(พิเศษ)ธนศักดิ์ ปานแย้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้ทีมงานกองช่าง อบต.หนองทรายขาว ลงพื้นที่บริเวณบ้านของนางสวัสดิ์ เหลืองอร่าม หมู่ที่ 2 บ้านมะขามเฒ่า เพื่อทำการซ่อมแซมท่อน้ำประปาที่ชำรุดเสียหาย ได้ซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วครับ

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments

Similar Posts