เมื่อวันจันททร์ที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 11.00 น. พันตำรวจเอก(พิเศษ)ธนศักดิ์ ปานแย้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ได้มอบหมายให้ทีมงานกองช่าง อบต.หนองทรายขาว ลงพื้นที่บ้านของ นางละนอง บริกุล หมู่ที่ 6 บ้านเนินยาว เพื่อทำการซ่อมแซมท่อน้ำประปาที่ชำรุดเสียหาย และตอนนี้ได้ดำเนินการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ตามปกติ

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments

Similar Posts