เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 พันตำรวจเอกธนศักดิ์ ปานแย้ม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างดำเนินการซ่อมแซมท่อเมนประปา ณ สถานีส่งน้ำบ้านสระเตย หมู่ที่ 4

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments

Similar Posts