วันพุธที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. พันตำรวจเอกธนศักดิ์ ปานแย้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.หนองทรายขาว ลงพื้นที่บ้านของ “นางวิไลย์วรรณ อินรอด บ้านเลขที่ 7/2 หมู่ที่ 4 บ้านสระเตยใหญ่” เพื่อทำการ #ติดตั้งมิเตอร์น้ำประปาใหม่ (แทนอันเก่าที่ชำรุด) ได้ทำการเปลี่ยนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments

Similar Posts