วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2566 พันตำรวจเอกธนศักดิ์ ปานแย้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ได้ประสานขอความอนุเคราะห์ยืมรถกระเช่าของ “กรมทางหลวงลพบุรี” เนื่องจาก อบต.หนองทรายขาว ยังไม่มีรถกระเช่า เพื่อได้ทำการซ่อมแซมไฟที่ชำรุดจำนวน 2 จุด แยกสะพาน และบนสะพานใหม่หนองทรายขาว แยกลงถนน 3204 ตอนนี้ได้ทำการซ่อมแซมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ความห่วยใยจาก…ท่าน นายก อบต.หนองทรายขาว เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments

Similar Posts