องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว อ.บ้านหมี่ ตั้งจุดบริการ ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่าง วันที่ 29 ธ.ค.2566 – 4 ม.ค.2567 ( 7 วันอันตราย) บริเวณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว หมู่ 4 เพื่อบริการประชาชน และป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments

Similar Posts