วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567 พันตำรวจเอกธนศักดิ์ ปานแย้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้ทีมงานกองช่าง อบต.หนองทรายขาว ลงพื้นที่บ้านของ นางราตรี ฤทธิ์สุทธ์ หมู่ที่ 5 บ้านหนองทรายขาว เพื่อทำการติดตั้งมิเตอร์น้ำประปาให้ใหม่ (เนื่องจากอันเก่าชำรุดเสียหาย) ได้ทำการเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยสามารถใช้งานได้แล้ว

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments

Similar Posts