โครงการ “ธนาคารขยะ” องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ริเริ่มขึ้นในปี 2567 ด้วยความร่วมมือระหว่างชุมชนและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว โดยมีการบริหารจัดการในรูปแบบคณะกรรมการ ธนาคารแห่งนี้ตั้งอยู่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว เป็นจุดนัดพบที่ทุกฝ่ายจะมาพบกันเดือนละครั้งเพื่อนำขยะรีไชเคิลมาเข้าร่วมโครงการ

สิ่งที่ฝากเป็น “ขยะ” และสิ่งที่ถอนไปคือ “เงิน”

ครั้งแรกที่เริ่มรับชื้อขยะ วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ทุก ๆ เดือน จะถูกกำหนดให้มี 1 วัน เป็น “วันชื้อ-ขายขยะ” ซึ่งชาวบ้านจะขนขยะครัวเรือนของตัวเองที่สะสมไว้ออกมาที่จุดนัดพบ โดยมีผู้ประกอบการมารอรับซื้อ เมื่อพร้อมแล้วธนาคารขนาดย่อมแห่งนี้ก็เปิดทำการ

ขยะของชาวบ้านจะได้รับการชั่งน้ำหนัก ตีราคาตามประเภท หากเป็นขยะที่ถูกรวมมาก็จะได้ราคาเหมา แต่หากมีการแยกประเภทจะได้ราคาที่ดีกว่า สุดท้ายรายละเอียดทั้งหมดจะถูกจดลงในสมุดบัญชี อันเป็นที่เก็บประวัติการซื้อ-ขาย ของแต่ละราย

สำหรับขยะที่ถูกนำมาขายมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ 1. ขวดพลาสติก 2. ขวดแก้ว 3. กระดาษ

กติกา คือ มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของครัวเรือนนั้น และอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ต้องขายขยะรีไซเคิลติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน หลังจากขายขยะรีไซเคิลติดต่อกัน ครบ 3 เดือน แล้วต้องไม่หยุดขาดติดต่อกันเกิน 2 เดือน เพราะ ธนาคารแห่งนี้ยังทำหน้าที่เป็น “กองทุนฌาปนกิจ” ซึ่งสมาชิกมีสิทธิได้รับประโยชน์จากกองทุนนี้ต่อเมื่อมีการขายขยะ ครบ 3 เดือน ติดต่อกันจะได้รับสิทธิ์รับเงินณาปนกิจ (จำนวนสมาชิกที่ได้รับสิทธิ คูณ สามสิบบาท) และสมาชิกจะต้องนำขยะมาขายทุกเดือนเพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับเงินฌาปนกิจ ถ้าหยุดขายติดต่อกันเกิน 2 เดือน จะขาดสิทธิ์รับเงินฌาปนกิจศพ และต้องเริ่มนับสิทธิ์ใหม่ สมาชิกไม่มาขายติดกัน 2 เดือน สิทธิ์ของสมาชิกจะหยุด และเริ่มนับสิทธิ์ใหม่ 2 เดือน และจะได้รับสิทธิ์เดือนที่ 3 เงินในบัญชีธนาคารขยะ ต้องมีมากกว่า 300 บาท มีไว้เพื่อสำหรับการจ่ายฌาปนกิจแก่สมาชิก โดยค่าฌาปนกิจที่สมาชิกทุกครัวเรือนที่ต้องเสีย คิดศพละ 30 บาท และจะหักจากบัญชีธนาคารขยะ

พันตำรวจเอกธนศักดิ์ ปานแย้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ในฐานะประธานธนาคารขยะ กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี นอกจากระบบธนาคารจะช่วยส่งเสริมพฤติกรรมการออมแล้ว “กองทุนฌาปนกิจ” ยังเป็นส่วนหนึ่งที่จูงใจให้ชาวบ้านเข้าร่วมได้เป็นอย่างดี เมื่อชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่มีเงินมากพอที่จะทำประกันชีวิต แล้วเห็นว่าการออมแบบนี้ได้เงินจริง และค่อย ๆ ได้มากขึ้น ก็ยิ่งทำให้มีคนเห็นความสำคัญ และเข้าร่วมมากขึ้นเรื่อย ๆ

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments

Similar Posts