วันอังคารที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2566 พันตำรวจเอกธนศักดิ์ ปานแย้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ศาลาเอนกประสงค์วัดบ้านสระเตยใหญ พร้อมคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา, หัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการ, ลูกจ้าง, พนักงาน อบต.หนองทรายขาว เพื่อทำการบริหารจัดการขยะ อบต.หนองทรายขาว ของหมู่ที่ 4 บ้านสระเตยใหญ่ และลงพื้นที่ศาลาเอนกประสงค์วัดหนองทรายขาว พร้อมคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา, หัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการ, ลูกจ้าง, พนักงาน อบต.หนองทรายขาว เพื่อทำการบริหารจัดการขยะ อบต.หนองทรายขาว ของหมู่ที่ 5 บ้านหนองทรายขาว

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments

Similar Posts