วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2566 พันตำรวจเอกธนศักดิ์ ปานแย้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ศาลาเอนกประสงค์วัดมะขามเฒ่า พร้อมคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา, หัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการ, ลูกจ้าง, พนักงาน อบต.หนองทรายขาว เพื่อทำการบริหารจัดการขยะ อบต.หนองทรายขาว ของหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 บ้านมะขามเฒ่า และลงพื้นที่วัดศาลาเอนกประสงค์วัดบ้านสระเตยน้อย พร้อมคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา, หัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการ, ลูกจ้าง, พนักงาน อบต.หนองทรายขาว เพื่อทำการบริหารจัดการขยะ อบต.หนองทรายขาว ของหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 บ้านสระเตยน้อย

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments

Similar Posts