วันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2566 พันตำรวจเอกธนศักดิ์ ปานแย้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ศาลาเอนกประสงค์วัดบ้านเนินยาว พร้อมคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา, หัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการ, ลูกจ้าง, พนักงาน อบต.หนองทรายขาว เพื่อทำการบริหารจัดการขยะ อบต.หนองทรายขาว ของหมู่ที่ 6 บ้านเนินยาว และลงพื้นที่ศาลาเอนกประสงค์วัดบ้านสัดบ้านคลอง พร้อมคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา, หัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการ, ลูกจ้าง, พนักงาน อบต.หนองทรายขาว เพื่อทำการบริหารจัดการขยะ อบต.หนองทรายขาว ของหมู่ที่ 7 บ้านคลอง

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments

Similar Posts