วันที่ 20 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว  นำโดย พันตำรวจเอกธนศักดิ์  ปานแย้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ร่วมประชาสัมพันธ์ จัดงาน “MOI Waste Bank Week- มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” เพื่อการรณรงค์ สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะที่สามารถนำมารีไซเคิล    ไปจำหน่ายเพื่อให้มีรายได้กลับคืนสู่ชุมชน

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments

Similar Posts