การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี พ.ศ.2567 วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว คณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันแต่งกาย นุ่งโจม ห่มสไบ แต่งไทยทั่วเมือง เพื่อประชาสัมพันธ์ งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ปี 2567

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments

Similar Posts