เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 16.00 – 17.00 น. พันตำรวจเอก(พิเศษ)ธนศักดิ์ ปานแย้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้ นายศุภณัฏฐ์ บุญสุขธนโรจน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว และ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว เข้าพิจารณาพื้นที่ร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรีซึ่งนำโดย นายวรากร หมั่นสระเกษ วิศวะกรโยธาชำนาญการพิเศษ และทีมงานประเมินสภาพพื้นที่คลองโพธิ์ทองบริเวณบ้านเนินยาว และบ้านคลองในการดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งด้วยวิธีต่างๆ และแนะนำเรื่องการติดต่อประสานงานและจัดทำข้อมูลเอกสารเพื่อขอการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments

Similar Posts