องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการออกนอกพื้นที่เพื่อรับซื้อขยะรีไซเคิลตามแผนการออกเก็บ หมู่ที่ 1 – 7 ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ประจำเดือน มิถุนายน 2567 ภายใต้โครงการธนาคารขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว อีกทั้งยังเปิดรับสมัครสมาชิกเข้ากองทุนธนาคารขยะ การออกรับซื้อขยะรีไซเคิลครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและความสนใจจากประชาชนในตำบลหนองทรายขาวได้เป็นอย่างดี ชาวบ้านจะขนขยะครัวเรือนของตนเองที่สะสมไว้ออกมาที่จุดนัดพบโดยมีผู้ประกอบการมารับซื้อ

นอกจากนี้เมื่อผู้คนเริ่มเก็บคัดแยกขยะและเก็บสะสมกันมากขึ้น นอกจากขยะที่เคยอยู่เกลื่อนกลาดจะหายไปแล้วยังทำให้ขยะในชุมชนกลายเป็นสิ่งที่มีค่าและหายาก เมื่อมีการจัดกิจกรรมหรืองานบุญใด ๆ ขยะภายในงานจะต้องถูกจับจองมีเจ้าของทุกครั้งไป

ได้ทราบข่าวมาว่า บางครั้งประชาชนในตำบลซึ่งเดินทางออกไปยังพื้นที่อื่น ๆ หรือพื้นที่ข้างเคียง พฤติกรรมที่เกิดขึ้นคือการเก็บขยะและขนติดตัวมาด้วยทุกครั้งเมื่อกลับบ้าน เพื่อนำกลับมาเข้าธนาคารขยะ

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments

Similar Posts