องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ขอประชาสัมพันธ์ การรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2566 ดังนี้