องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี เปิดให้บริการผ่านระบบ E-Service จำนวน 22 งานบริการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในเขตพื้นที่

MX-2614N_20231026_143538
ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments

Similar Posts