วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการประชุมการจัดทำโครงการธนาคารขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนคัดแยกขยะรีไซเคิลในครัวเรือน อีกทั้งเป็นการ ซื้อ – ขาย ขยะภายในชุมชน มีกระบวนการคล้ายกับธนาคารทั่วไป โดยให้ผู้ฝากนำขยะรีไซเคิลหรือของเก่ามาให้ธนาคารแทนเงินสด หลังจากนั้นขยะประชาชนจะได้รับการชั่งน้ำหนัก ตีราคาตามประเภท สุดท้าย รายละเอียดทั้งหมดจะถูกจดลงในสมุดบัญชี อันเป็นที่เก็บประวัติการซื้อ – ขาย ของแต่ละราย โดยจะดำเนินการ ซื้อ – ขาย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments

Similar Posts