เมื่อวันที่ 5 , 7 และวันที่ 12 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองทรายขาว ผู้นำชุมชน ฝ่ายปกครอง ร่วมจัดโครงการประชุมประชาคม หมู่บ้าน /ตำบลหนองทรายขาว ประจำปี พ.ศ. 2567 ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments

Similar Posts