องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยตั้งจุดบริการประชาชน ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ 7 วัน อันตราย เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 เมษายน ถึง วันที่ 17 เมษายน 2566

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments

Similar Posts