องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจัดตั้งจุดตรวจเพื่อบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เพื่อปฏิบัติหน้าที่ 7 วัน อันตราย เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2566

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments

Similar Posts