รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566

กำหนดการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปี พ.ศ. 2567 กำหนดการโอนเข้าบัญชีมีดังนี้

กำหนดการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปี พ.ศ. 2567 กำหนดการโอนเข้าบัญชีมีดังนี้

มอบขนมต่างๆให้กับเด็กๆโรงเรียนบ้านสระเตย กิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปี 2567

มอบขนมต่างๆให้กับเด็กๆโรงเรียนบ้านสระเตย กิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปี 2567