สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำเดือน กันยายน 2566

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำเดือน สิงหาคม 2566

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำเดือน มิถุนายน 2566

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566