ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี จำนวน 14 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี จำนวน 14 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม หรือผลงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม หรือผลงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม หรือผลงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม หรือผลงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำกรอบรูปบอร์ดสายด่วนคณะผู้บริหาร พร้อมกระจก ขนาด 60×60 เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำกรอบรูปบอร์ดสายด่วนคณะผู้บริหาร พร้อมกระจก ขนาด 60×60 เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม หรือผลงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม หรือผลงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง