อบต.หนองทรายขาว ลงพื้นที่โรงผลิตน้ำประปาของ อบต.หนองทรายขาว เพื่อทำการซ่อมแซมท่อน้ำประปา

อบต.หนองทรายขาว ลงพื้นที่โรงผลิตน้ำประปาของ อบต.หนองทรายขาว เพื่อทำการซ่อมแซมท่อน้ำประปา

ซ่อมแซมท่อน้ำประปาส่งน้ำข้ามถนนที่ชำรุดเสียหาย หมู่ที่ 5 บ้านหนองทรายขาว

ซ่อมแซมท่อน้ำประปาส่งน้ำข้ามถนนที่ชำรุดเสียหาย หมู่ที่ 5 บ้านหนองทรายขาว

ซ่อมแซมท่อประปาบริเวณบ้านนางสมจิตร์ แสงจันทร์ หมู่ที่ 4 บ้านสระเตยใหญ่

ซ่อมแซมท่อประปาบริเวณบ้านนางสมจิตร์ แสงจันทร์ หมู่ที่ 4 บ้านสระเตยใหญ่

ตรวจสอบระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 และระบบส่งน้ำประปา (จุด B) บ้านสระเตย

ตรวจสอบระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 และระบบส่งน้ำประปา (จุด B) บ้านสระเตย