ต้นมะขามเฒ่า 800 ปี

ตั้งอยู่ ภายในบริเวณวัดมะขามเฒ่า เลขที่ 64 ม.1 ต.หนองทรายขาว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ต้นมะขามใหญ่แตกกิ่งออกเป็น 3 ส่วน ขนาดรอบโคนต้นยาว 9.80 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม 27 เมตร และสูงถึง 22.80 เมตร ตั้งตระหง่านอยู่ฝั่งตะวันตกของวัด ซึ่งต้นมะขามมีสภาพเก่าแก่ และเริ่มผุพังตามกาลเวลา บางกิ่งผุกร่อนร่วงโรงเป็นทีละน้อย โดยมีชาวบ้านนำเสาไม้มาค้ำยันกิ่งก้านสาขาต่าง ๆ ไว้รอบต้น เพื่อพยุงลำต้นไว้ให้ตรง
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว

สัญลักษณ์ของหมู่บ้าน

ต้นมะขามเฒ่าที่นี่เป็นทั้งสัญลักษ์และเอกลักษณ์ของหมู่บ้าน โดยชาวบ้านเคารพกราบไหว้มาตลอด จนมีผู้ที่โชคดี ขอโชคลาภ บนบานกับต้นมะขามเฒ่าต้นนี้มากมาย อีกทั้ง ยังมีปรากฎการณ์ที่ประหลาดโดยมีดวงแก้วขนาดเท่าผลมะพร้าวสุกสว่างลอยขึ้นจากโคนต้นมะขาม ในคืนวันขึ้น 15 ค่ำ ซึ่งมีผู้เห็นแล้วหลายราย รวมถึงพระสงฆ์ที่วัดแห่งนี้
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว

เรื่องเล่าต้นมะขามเฒ่า 800 ปี

นายสกล น้าวเนือง อดีตครูใหญ่ เล่าถึงความเป็นมาของต้นมะขามเฒ่าต้นนี้ว่าเมื่อประมาณปี 2321 ได้มีครอบครัวของ พ่อเฒ่าอ่ำ พ่อเฒ่าเอี่ยม พ่อเฒ่าทัด พ่อเฒ่าสาลี แม่เฒ่าพรม แม่เฒ่าฮอง และแม่เฒ่าจันดี 7 ครอบครัวแรกที่เข้ามาจับจองทีดินทำกินในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยเลือกทำเลที่ดอนอาศัยปลูกบ้านอยู่รวมกัน รอบบริเวณ ใต้ต้นมะขามใหญ่ตั้งตระหง่าน แผ่กิ่งก้านร่มรื่น อากาศเย็นสบาย ซึ่งยังมีสระน้ำกินน้ำใช้อยู่ใกล้กันอีกด้วย จึงได้ช่วยกันลงมือถากถางเมื่อถึงฤดูกาลน้ำหลากเหมาะแก่การทำนา และเพาะปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารมีความอุดมสมบูรณ์มาจนถึงทุกวันนี้
มีผู้ล่ำลือถึงเหตุการณ์ประหลาด รวมถึงมีผู้โชคดีจากต้นมะขามยักษ์ใหญ่ อายุ 800 กว่าปี ได้รับรางวัลจากชมรมอนุรักษ์ต้นไม้ ที่การันตีถึงความเก่าแก่ และคงอยู่อย่างยืนนาน

ต้นมะขามเฒ่า 800 ปี

ต้นมะขามเฒ่าที่นี่เป็นทั้งสัญลักษ์และเอกลักษณ์ของหมู่บ้าน โดยชาวบ้านเคารพกราบไหว้มาตลอด