วัดมะขามเฒ่า

วัดมะขามเฒ่า ตั้งอยู่เลขที่ 64 บ้านมะขามเฒ่า หมู่ที่ 1 ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ก่อตั้งเมื่อประมาณ พ.ศ. 2430 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2456 วัดมะขามเฒ่าเป็นพื้นที่ราบสูง มีหมู่บ้านล้อมรอบนอกหมู่บ้านเป็นทุ่งนา ได้มีนามตามชื่อบ้านเดิมประชาชนที่มาตั้งรกรากถิ่นฐานอยู่แถวนี้ เป็นชาวไทยพวนมาจากเวียงจันทน์ ได้มาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านโคกกระเทียมแล้วแยกครอบครัวออกมาประมาณ 10 ครอบครัว เมื่อได้ตั้งบ้านเรือนเป็นหลักฐานแล้วจัดสร้างวัดขึ้นใหม่ นามว่า “วัดมะขามเฒ่า”เพราะที่วัดนี้มีต้นมะขามใหญ่อยู่ต้นหนึ่งเป็นสัญลักษณ์ วัดนี้มีโรงเรียนประถมศึกษาของทางราชการตั้งอยู่ มีเสนาสนะ คือ อุโบสถ , ศาลาการเปรียญ , หอสวดมนต์ , กุฏิสงฆ์, ศาลาอเนกประสงค์, วิหาร, ฌาปนสถาน,หอระฆัง มีพระพุทธรูปหลายขนาดและปางต่างๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว

หลวงพ่อทันใจ

หลวงพ่อใหญ่ทันใจ เป็นที่เคารพและ ศรัทธา ของชาวบ้านมะขามเฒ่า และชาวตำบลหนองทรายขาว ขอพรบารมีท่านให้ลูกหลาน พ้นภัยมีความสวัสดี มีชัย ตลอดไป..ทุกๆท่านเทอญ สาธุๆๆ

วัดมะขามเฒ่า

ก่อตั้งเมื่อประมาณ พ.ศ. 2430 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2456